Kültür Koleji
  • Anaokulu

Anaokulu

Okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi açısından çok önemli bir dönemdir. Aile çevresinden okul gibi daha geniş bir sosyal çevreye uyum sağlamak için çocuk psikolojisinin ve pedagojisinin çok iyi bilinmesi ve uygulamaların bu bilimsel çerçevede oluşturulması gerekir. 

  • Kültür Kolejlerinde Okul Öncesi eğitim süreçleri tüm bu bilimsel parametreler üzerinden yürütülmektedir. 
  • Çocukların sosyal uyumu
  • El becerilerinin geliştirilmesi
  • Doğru davranış alışkanlıklarının kazandırılması
  • Çocuğun zeka gelişiminin sağlanması
  • Oyun terapileri
  • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
  • Öğrenme yöntemleri gibi pek çok konuda uzman Okul Öncesi Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Uzmanları ve Psikolojik Danışmanlarla çocuklarınız uzun süreli bir eğitim ve öğretim hayatına Kültür Kolejleri Okul Öncesi sınıflarında merhaba diyeceklerdir.