Kültür Koleji
  • Mind Studio

Mind Studio

Kültür Kolejleri çatısı altında 2013 yılında kurulan Mind Studio; bireyin zihinsel, fiziksel, akademik, sosyal ve psikolojik olmak üzere 5’li gelişimini destekleyen programlar sunan, uygulayan, raporlayan ve bilgisayar desteğiyle bireyi hayata hazırlayan bir programdır.

PDR ve Çocuk Gelişimi profesyonellerinden oluşan ekip tarafından, dünyada standardizasyon çalışması yapılmış gelişim testleri, testlerin sonuçlarına göre alternatif olarak hazırlanan eğitim programları, bilgilendirme raporları ve hazırlık çalışmaları için 3 yıllık bir altyapı ve Ar-Ge çalışması yürütülmüştür.

Tüm bu bilimsel çalışmaların çerçevesinde; Kültür Kolejleri eğitim-öğretim müfredatı içerisinde disiplinler arası bir yaklaşım ve rasyonalite ile bireyin 5’li gelişimini destekleyecek bir eğitim modeli hazırlamıştır.

Öğrencilerin geliştirdikleri beceriler, yaş grupları, cinsiyetleri, aile tutumları yaşadıkları çevre, okul öncesi eğitim durumları gibi bireyin hayatında etki edecek tüm kişisel bilgiler dikkate alınarak çalışmalar hazırlanmıştır. Bu çalışmaların amacı; bireyi tanımak ve eğitim hayatı boyunca etkileşim halinde olacağı öğretmenleri, arkadaşları ve ailesine gerekli bilgilendirmeleri yapmak için temel teşkil edecek.


Detaylı incelemek için tıklayınız