Kültür Koleji
  • Tanıtım

Tanıtım

Kültür koleji eğitiminde ve öğretiminde öğrencilerine yaşayarak öğrenme, öğrendiğini günlük hayatta kullanma ilkesini esas alır. Öğrencilerimize iletişim kurma, ilişkilendirme, akıl yürütme ve çıkarım yapma temel becerilerin kazanımında 8 farklı atölyemizin kullanılmasıyla sağlanmaktadır. 

Doğa Atölyesi 
Bitki ve hayvan gruplarıyla çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimize sevgi, sorumluluk alma, takdir etme, koruma duyguları aşılanmaktadır. 

Drama – Dans Atölyesi
Atölyemizde öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyen; özgüven, empati gibi temel kişisel becerileri kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen programlar uygulanmaktadır.

Akıl Oyunları Atölyesi
atölyemizde uygulanan akıl oyunları etkinlikleri (işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, sözcük- mantık oyunları, mekanik ) ile öğrencilerimizin problem çözme becerisinin yanı sıra iletişim, özgüven ve psiko-motor beceriler kazandırılmaktadır. 

Bilim Atölyesi
Atölyemizde doğada ve çevrede meydana gelen tüm olayların bilimsel bir açıklaması olduğunun farkına varması sağlanmaktadır. Yaratıcılık ve araştırma duygusu kazandırılmaktadır.

Görsel Sanatlar Atölyesi
Atölyemizde farklı tekniklerin kullanımıyla çizim, resim ve üç boyutlu çalışmalar yapılmaktadır.

Gastronomi Atölyesi
Atölyemizde, milletimizin yemek kültürünü yeni kuşaklara aktarıp, takım çalışması esas alınarak, sağlıklı bir yaşam için beslenme sorunlarına kalıcı çözümler üretilmektedir.

Söyleşi Atölyesi
Öğrencilerimizin okuma ve yazma yeteneğini ön plana çıkarıp geliştirmelerine destek olmak amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Atölyemizde eser okumaları, çözümlendirmeleri ve değerlendirmeleri, yazarlık eğitimleri, diksiyon ve kelime çalışmaları yapılmaktadır.

Kültür koleji öğretime başlamadan önce uygulanan testlerin sonucunda işitsel ya da görsel beceri durumlarına göre veli- okul işbirliği esas alınarak sınıflarımız gruplandırılmıştır.

Öğrencilerimize uyguladığımız testler sonucunda; dikkat, yaratıcılık, odaklanma süresi, hafıza seviyeleri tespit edilerek öğrenme ihtiyaçları belirlenip, planlar hazırlanmıştır.

Maksimum düzeyde öğrenmeyi sağlamak için; odaklanma yani konsantrasyon süresinin uzatılması, akılda tutabilme, mantık yürütebilme kapasitesinin artırılması esas alınmaktadır.

Bireysel odaklı eğitim anlayışını esas alan ‘’butik okul ‘’ prensibiyle hizmet veren kültür koleji okulumuzda sınıflarımız ortalama 12-14 kişiliktir. 

Her sınıfta akıllı tahta eğitimi ile hem görsel hem işitsel öğrenme ortamı sağlanmaktadır.

Kurumumuzca kullanılan dijital ayna sistemiyle öğrencilerimizin her anlamda takibi yapılmaktadır. Bu sistem, internet tabanlıdır. Velilerimize verilen şifrelerle öğrenci hakkındaki tüm bilgilere ulaşmayı sağlar. Öğrencinin derslerdeki devam-devamsızlık durumu, verilen ödevlerini yapıp yapmadığını, öğrenci yazılı sonuçları, deneme sınav sonuçları, başarı ortalamaları görülmektedir. Aynı zamanda veli – öğretmen – öğrenci bilgi paylaşımı online yapılabilmektedir.

Kültür – bilişsel gelişim programı kullanılarak kurul toplantıları yapılmaktadır. Her ay yapılan kurul toplantılarında öğrenciler değerlendirilir. Kurulumuzda veli- danışman öğretmen- uzman psikolog – rehberlik öğretmeni ve müdür bulunur. Öğrencilerimizin akademik başarısı ve sosyal durumu ele alınır.

‘’Kültürlü olan kazanır.’’ Sloganıyla öğrencilerinin yanında olan kültür eğitim kurumları Ankara Eryaman bölgesinde 2015 yılı eğitim –öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır. 6750 kapalı alan ve 1750 bahçesi, buz pisti, voleybol, basketbol sahası, dans salonu, yüzme havuzu gibi spor alanları, aktif laboratuvarları gibi fiziki alanlarının yanı sıra; çoklu zeka atölyeleri, smart zihinsel gelişim programları, akıllı eğitim ve akıllı sınıfları, zengin yayın ve sınav hizmeti, uzman öğretmen kadrosu, yeni nesil rehberlik anlayışı ve butik eğitim uygulamaları vardır.

Okulumuzda güvenliğimiz yüksek seviyededir. Binamızda kameralarda kör nokta bulunmamaktadır.

Okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi açısından çok önemli bir dönemdir çünkü aile çevresinden okul gibi daha geniş bir sosyal çevreye uyum sağlamak çocuk psikolojisinin ve pedagojisinin çok iyi bilinmesini ve uygulamaların bu bilimsel çerçevede oluşturulmalıdır. Kültür Kolejlerinde Okul Öncesi eğitim süreçleri tüm bu bilimsel parametreler esas alınarak yürütülmektedir.

Kültür Kolejleri İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda temel bilgi ve becerilere sahip, sorgulayabilen, sosyal, donanımlı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

İlkokul çağında dil eğitimlerimiz sırasında öğrencinin birden çok alanına hitap edilmesini sağlanılmaktadır. Dilin temelini oluşturan 4 beceri alanına hitap ediyoruz. Şarkılarla, oyunlarla, masallarla okuma –yazma çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlıyoruz. Nitelikli dinleme, etkili konuşma, anlayarak yazma ve okuma etkinlikleri atölyelerimiz ile desteklenmektedir. Bu sayede kendilerini anlatırken daha güçlü ifadeler ilkokuldan itibaren tüm eğitim yaşamı boyunca anadiline hakim bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Kültür Kolejleri Ortaokullarının amacı bu dönemdeki öğrencilerimizin sadece akademik bakımdan değil kültür, sanat, spor, yabancı dil gibi alanlarda da beceri kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz kendilerini tanımış, ilgi ve yeteneklerinin farkında, problem çözme becerisi kazanmış, her bakımdan donanımlı biçimde ortaokul eğitim hayatlarını her anlamda başarıyla tamamlamalarını hedefliyoruz.