Kültür Koleji
  • İLKOKUL

İLKOKUL

İLKOKUL PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI
Gelecekte duyulan insan ihtiyacı profili her geçen gün değişiyor. Bu nedenle yetiştirdiğimiz neslin değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayan, bilgiye hızlı bir şekilde erişebilen, eriştiği bilginin okuryazarı olan, bilgiyi sunabilen, araştırmacı, farklı bakış açılarına sahip, özgüveni yüksek, otokontrolü gelişmiş bireylerden oluşması gerekiyor. Bu doğrultuda eğitim içeriklerimizi oluştururken dikkate aldığımız ve uygulamaya geçirdiğimiz içerikler aşağıda maddeler halinde ele alınmıştır.
Günümüz dünyasında bilgiye erişmek çok kolay bir hale geldi. Ancak eriştiğimiz bilginin okuryazarı değilsek bilgiyi yorumlamamız artık bir o kadar zor bir hal aldı. Bu nedenle dünya üzerinde karşılaşma ihtimalimiz olan her kavramı yorumlama becerimizin gelişmiş olması gerekiyor. Kavramların zihinde bir karşılığı olması, var olan eski kavramlarla eşleştirilmesi bilgiyi yorumlama hızımızı artırıyor. Bu durumu göz önüne alarak öğrencilerimiz her hafta var olan ders içeriklerine paralel bir kavramla karşılaşmasını ve bu kavramı her boyutuyla yaşamalarını sağlıyoruz. Kavramı öğrenme sürecinde drama, örnek olay, benzetim vb. birçok yöntem kullanarak öğrenme kalıcı olmasını sağlıyoruz.
Eğitim İçeriğimiz
MEB müfredatı temele alınarak hazırladığımız eğitim öğretim programımız kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmamıza destek oluyor. Programlı ve düzenli olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizi sağlıyoruz.
Yalnızca yazılı ve basılı kaynaklar üzerine sistemimizi kurgulamıyoruz. Öğrencilerimizin yaşadığı her deneyim, hayatında iz bıraksın diye yoğun bir ders içi etkinlik programı ile derslerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimiz bu süreçleri yaşarken öğrenme farkındalıkları oluşuyor ve kendi öğrenme metodlarını belirlemiş oluyorlar. Bu faaliyetler ile öğrencilerimiz eğitimin öznesi olarak okul yaşamlarını sürdürüyorlar.
– İlkokul 3. ve 4. Sınıf düzeyinde “Başarıya Destek Sınavı” adı altında sınavlarımızı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz 3. sınıfta toplam 6, 4. sınıfta ise toplam 8 adet sınav oluyorlar. Bu sınavlar ile öğrencilerimizin kazanmasını beklediğimiz kazanımları ölçüyor, sınavların değerlendirilmesinin ardından hızlı geribildirim verme imkânı buluyoruz.
– Sınıflar düzeyinde aynı zamanda tüm temel ders içeriklerinden yılda toplam 4 adet yazılı ifade becerilerini destekleyen MEB müfredatının öngördüğü yazılı sınavları uyguluyoruz.
– 2. sınıflarda ölçme değerlendirme sistemimizi kullandığımız basılı kaynaklar üzerinden takip ediyoruz.
– Ayrıca tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin gelişimlerini, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz öğrenci defterleri, kitapları ve ders içi etkinlik katılımları ile sürekli takip altında tutuyor.