Kültür Koleji
  • ANAOKULU

ANAOKULU

ANAOKULU PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI


Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
2. Onları ilkokula hazırlamak,
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.
Okul öncesi eğitimi bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:
– Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
– Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.
– Okul öncesi eğitimi kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.
– Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
– Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.
– Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
– Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
– Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim kazandırmalıdır.
– Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
– Çocuklarla iletişimde,   onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.
– Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yetişkinin güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
– Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.
– Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
– Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
– Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
– Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.
– Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitimi programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.
– Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.
Eğitim İçeriğimiz
KÜLTÜR Kolejlerinde Okul Öncesi Eğitim boyunca çocuklarımızın zihin gelişimlerinin desteklendiği özel bir program uygulanır. Okul çağı çocuklarının ihtiyaç duydukları zihinsel farkındalık ve algı, odaklanma, dikkat, hafıza gibi becerilerinin ne düzeyde olduğu ölçülerek gelişim programı kapsamında potansiyellerini gerçekleştirmeleri sağlanır.
Çocuklarımızın kendilerini kısıtlamadan özgürce düşünebilmelerine olanak sağlayan programın temel prensibi eğitimde metotların değil, insan kişiliğinin göz önüne alınmasıdır. Özgür düşünme programı ile çocuklarımız önceden tasarlanmış bir ortamda kendi kendilerini geliştirebilecek şekilde hareket fırsatı bulur ve istedikleri materyallerle, istedikleri zaman ve istedikleri yerde oynarlar.
Çocuklarımız, gerçek hayatın okul öncesi yaşa indirgenmiş bir simülasyonu gibi tasarlanan atmosferde, bireysel farkındalıkları geliştirilirken aynı zamanda sosyal hayata da hazırlanırlar.
Çocuklarımız için önemli olan gelişim süreçlerinde teorik bilgiden çok daha kavratıcı olan şarkıları, şiirleri, masalları, resimleri, şekilleri ve görsel malzemeleri sanatsal gelişim programıyla deneyimleyebilmeleridir. Bu deneyimler sayesinde el işi dersleri, müzik, resim, heykel, yabancı dil, hikâyeler ve sahne sanatları ile tanışma imkânı yakalarlar.
Adaptasyon becerilerinin gelişimi programıyla anaokullarımızdaki okul öncesi eğitim sürecini, becerilerin geliştirildiği bir oyun süreci olarak ele alırız. Klasik eğitim sistemindeki sınıflar yerine tematik okul yaklaşımı ile çocuklarımıza İngilizce derslikleri, sanat atölyeleri, bilim atölyeleri ve tiyatro sahnelerinin yanı sıra kapalı/açık oyun bahçelerinde özgürce oynama imkânını sağlarız.
Yaparak yaşama becerilerinin gelişimi programında çocuklarımız onlara sağladığımız imkânlarla planlar, gözlem yapar, ihtiyaç duyduğu malzemelere kolaylıkla ulaşır ve becerilerini özgürce ortaya koyarak kendi ürünlerinin sunumlarını gerçekleştirirler.
Doğaçlama uygulamalarla birlikte saygı, sorumluluk ve hoşgörü gibi tutumların da geliştirildiği bireysel becerilerin gelişimi programında çocuklarımız keşfetme, araştırma, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazanırlar.
Planlanan etkinlikler ile bütün eğitim sürecinde hedeflediğimiz kazanımları öğrenciler ile pekiştirmiş olmaktayız.