Kültür Koleji
 • Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Program; iyi karakterli bireyler yetiştirmeyi, temel değerleri pekiştirmeyi, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamayı, çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermeyi, karakter ve değerler eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamayı hedeflemektedir. 

Dünya Vatandaşlığı 

 • Yeryüzünde yaşayan insanların ırk, dil ve inanç ayrımı olmaksızın dünya vatandaşları olduğunu bilme 
 • Farklı ülke kültürlerini anlama ve takip etme 
 • Farklı dillerle düşünebilmeyi kazanma 
 • Dünyanın her yerinde kendini ifade etme gücü kazanma 


Yardımseverlik 

 • Grup çalışmalarında diğer grup üyelerine yardım etme
 • Gerektiğinde aile bireylerine yardımda bulunma 
 • Problem çözerken arkadaşlarıyla ve başkalarıyla yardımlaşabilme 
 • Doğal afetlere uğrayanlara yardım etme 
 • Kaza ve acil durumlarda başkalarına yardım etme 


İyilikseverlik 

 • Okulda karşılaştığı kişilere ve durumlara sevgiyle yaklaşma 
 • İyi ve kötü davranışları ayırt edebilme 
 • Karşılıksız iyilik anlayışı geliştirebilme 
 • Kendini, ailesini, arkadaşlarını ve başkalarını sevme 


Dürüstlük 

 • Ailesinde ve akrabaları arasında sergilenen etik değerleri fark etme 
 • Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark etme 
 • Arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetme 
 • Kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini çekinmeden ve olduğu gibi ifade etme 


Vatanseverlik 

 • Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na saygı gösterme 
 • Şeref Köşesi’ni tanıma 
 • Millî bayramlara coşkuyla katılma 
 • Yaşadığı yerleşim birimini ve vatanını yuva olarak görme 
 • Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihi olaylar arasında bağ kurma 
 • Müzelerden yararlanma 


Merhametli Olmak 

 • Önyargısız olma 
 • Başkalarıyla ilişkilerinde sevgi duygusunu temel alarak onlarla iyi ilişkiler geliştirme 
 • Oynadığı oyunlarda ve bulunduğu sosyal ortamlarda merhametli olma 
 • Empati oluşturma 
 • Vicdan duygusu kazanma 


Adaletli Olmak 

 • Kurallara katılma ve uyma 
 • Etik değerleri ve davranışları fark etme 
 • Görev paylaşımına katılma ve üzerine düşen görevi yapma 
 • Başkalarının duyarlılıklarına ve görüşlerine saygı gösterme 
 • Kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul etme 
 • Görev dağılımının adil olup olmadığını sorgulama 


Barışçıl Olmak 

 • Sorunları ve çözüm yollarını fark etme 
 • Karşılaştığı sorunlarda sorun çözme becerilerini kullanma 
 • Millî ve dinî bayramları kutlama 
 • Toplumsal paylaşımlarla yaşama ve dayanışma içerisinde olma 
 • Benzerlik ve farklılıkların doğal olduğunu bilme 


Toplumsallık 

 • Görgü kurallarını bilme ve uygulama 
 • Arkadaş edinme ve onlara duygularını söyleme 
 • Kurallara uymanın sonuçlarını kavrama 
 • Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanma 
 • Grup bilinci oluşturma ve grubunun çıkarlarını koruma 
   

Doğruluk 

 • Ahlaki davranışların farkında olma 
 • Doğru ve yanlış davranışları ayırt etme 
 • İlişkilerinde olumlu değerleri gözetme 
 • Yanlı davranışların farkında olma ve yanlılık içermeyen davranışlar sergileme 
 • Ön yargısız davranma 


Özsaygı 

 • Kendini ve duygularını fark etme 
 • Kişisel bakımını yapma ve kişisel eşyalarını özenli kullanma 
 • Kendi farklılığını fark etme ve kendisiyle barışık olma 
 • Görev ve sorumluluklarını bilme ve yardımlaşma 
 • Hata yapabileceğini kabul etme 
 • Kendisinin ve arkadaşlarının değerli olduğunu kabul etme 


Özgüven 

 • Güçlü ve zayıf yönlerini tanıma 
 • Ailesini tanıma ve gerektiğinde onlardan yardım isteyebilme 
 • Ailede alınan kararlara katılma 
 • Etik davranışların güven artırıcı olduğunu bilme 
 • Etkili “hayır” deme 
 • Kendisini ve ailesini ilgilendiren kararlarda görüşünü bildirme