Kültür Koleji
  • MY ENGLISH LAB

MY ENGLISH LAB

Coursebook’ların yanında verilen Workbook materyalinin amacı öğrencilerin ekstra alıştırmalar yaparak sınıf ortamı dışında da öğrendiklerini pekiştirmesidir(Home- School Link). Peki derste Workbook’u nasıl kullanıyoruz, nasıl kontrol edebiliyoruz? Derste yapabildiklerimizi yapıp, geri kalanını ödev olarak mı veriyoruz? Peki daha sonra etkili bir kontrol yapabiliyor muyuz? Genelde yaptığımız, Workbook cevaplarını tahtaya yansıtarak, öğrencinin yanlış yada doğru yapıp yapmadığını tespit etmesini sağlamaktır. Peki bu gerçekten başarısız öğrencinin öğrenmesine fayda sağlamakta mıdır? 

Öğrenmenin ve öğretmeye son derece büyük katkısı olacak, öğrencilerinizin ve sizin yaşadığınız sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olacak bir ortama kavuştuğunuzu düşünün. İşte MyEnglishLab bu ortamı sağlamaktadır. 

MyEnglishLab nedir?
MyEnglishLab bir Öğrenme Yönetim Sistemidir. (LMS) MyEnglishLab internet ortamında çalışan, içerisinde kullandığınız kitabın bütün workbook içeriğinin tamamını kapsadığı gibi, öğrencinin öğrenmesini destekleyecek interaktif aktiviteler, örneğin; testler, vidolar, audiolar... bulunduran bir LMS dir. Bütün bu çalışmaları eğlenceli bir ortamda günümüz digital native öğrencilerin keyif aldığı bir ortamda sağlamaktadır. MyEnglishLab’in amacı ve faydası öğrencilere sadece keyifli bir çalışma ortamı sağlamaktan ibaret değildir. 

Öğrencilerin yaptıkları ödevler sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilmekte, yapıldığı anda öğrenci ve öğretmenle bu raporlamaları paylaşmaktadır. Öğrenci nerede eksiği olduğunu, neleri daha çok çalışması gerektiğini görürken; öğretmenler olarak bizler sınıf ve öğrenci bazında detaylı raporlamalara (Grade Book) ulaşabiliyoruz. Yapılan her aktivite veya seçtiğiniz her test bazında sınıf içinde yapılan yanlışları Ortak Hata Raporlaması (Common Error Report) olarak alabilir, kaç öğrencinizin aynı hatayı yaptığını görebilir, bu raporlamaya göre sınıfta eksik olan konuları çıkartabilirsiniz. Eğer bir,iki öğrenciniz aynı hataları yapıyorsa, onlara ekstra çalışmalar da sunabilirsiniz(Differenciated Instructions). 

Her öğrenciniz aynı anda, aynı üniteleri çalışsın istiyorsanız; sizin verdiğiniz ödevleri herkesin zamanında tamamlamasını bekliyorsanız, MyEnglishLab ile bu da mümkün... Sistemde istediğiniz üniteleri öğrenci görünümüne açabilir, istediğiniz üniteleri öğrencilerinizin görmesini engelleyebilirsiniz. Ödev atamaları yaparken, bireysel veya sınıf bazında ödev atama işlemi gerçekleştirebilirsiniz(Personalized Learning).