Kültür Koleji
  • 5G AKADEMİK GELİŞİM

5G AKADEMİK GELİŞİM

Kültür Kolejleri eğitimde; “öğrenmeyi öğrenen ve ne için öğrendiğinin farkında olan, öğrenmeyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanabilen öğrenciler yetiştirme” prensibiyle, öğrencilerinin; zihin haritalarını çıkarır, Smart Listening programı ile işitsel algılarını geliştirir, iletişim ve sunum becerilerini geliştirmek amacıyla proje ödevleri hazırlar, okuma saatleri, film izleme, yorumlama ve münazara etkinliklerini kullanarak, sürece aktif olarak katılmalarını sağlar.